"Sağlıklı Yapıların
 Güvenilir Kuruluşu"
 
 
KALİTEMİZ
 
 
DÖKÜMANLAR
 
 
HAZIR BETON ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             ANASAYFA     HAKKIMIZDA     ÜRÜNLER      İLETİŞİM     RESİMLER 

 

 

 

                                    BETONUN TAŞINMASI  VE DÖKÜM KURALLARI

Beton,karışım yerinden döküm yerine ne çeşit taşıma aracı ile taşınırsa taşınsın su/çimento oranı,kıvamı (slamp), hava miktarı gibi özelliklerin de taşıma sırasında değişme olmamalı ve ayrışmamalıdır.

Beton karışım yerinden döküm yerine el arabası,kova,bant,oluk,vinç,özel kamyon (transmikser) gibi araçlarla taşınabilir.

Çökme (Slamp) değeri yüksek betonlar el arabası ile taşınırken ayrışabileceği için olabildiğince kısa mesafeye taşınmalıdır.

Betonun taşınmasında kullanılacak oluklar , beton suyunu emmeyecek nitelikte olmalıdır.Olukların çalışma eğimi, kullanılacak en düşük beton kıvamını iletebilecek şekilde olmalı,gelmesi öngörülen beton yükleri altında şeklini koruyabilmelidir.

Bandlarda yapılan taşımalarda ayrışma ve kıvam kaybı oluşmamalıdır.Kıvam kayıpları bandın güneş ve rüzgardan korunması ile önlenebilir.

Betonun taşınması beton pompaları ile yapılacaksa en uygun beton kıvamı 13 - 15 cm'dir.Çimento dozajı 300 kg/m³ ten az olmamalıdır.

HAZIR BETONUN TAŞINMASI :

Yaş karışım hazır beton transmikserler ile taşınır.Taşıma sırasında sürtünmeyi dolayısıyla kıvam kaybını azaltmak için transmikserin betoniyeri taşıma devrinde ( yaklaşık 1-4 devir / dakika ) çevrilir.

Hazır beton taşıma süresi en çok iki saat veya toplam 300 devirdir.Bu süre priz geciktirici katkılar vb. önlemler alınarak üretici ve alıcı arasında anlaşma sonucu uzatılabilir.

BETONUN DÖKÜMÜ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR :

Beton toprak zemine dökülecekse zemin önce sıkıştırılmalı,15 cm. derinliğe kadar yeterince nemlendirilmelidir.Bu şekilde zeminin,betonun suyunu emmesi önlenmiş olur.

Beton kayalık zemin üzerine dökülecekse,zemin üzerindeki gevşek kısımlar alınmalı ve zemin suya doygun hale getirilmelidir.İş derzlerinden sonra yeniden beton dökümüne başlanacaksa,derzler varsa yabancı maddelerden temizlenmeli,doygun kuru yüzey konumuna getirilmelidir.

Beton kalıp yüzeylere dökülecekse,kalıp temizlenmeli,demir donatı,kalıp,asmolenler suya doygun hale getirilmelidir.

TAZE BETONUN DÖKÜMÜ :

Betonun karıştırılmaya başlaması ile dökümün ve sıkıştırılmanın tamamlanması arasında geçen süre olabildiğince kısa tutulmalıdır.

Beton teknik zorunluluk olmadıkça yatay tabakalar halinde dökülerek sıkıştırılmalıdır.Tabaka kalınlıkları,her tabaka bir önce dökülenle birlikte sıkıştırılabilecek şekilde 15-30 cm. arasında seçilmeli,bu işlem sırasında alttaki tabakanın işlenebilme özelliğini kaybetmesine dikkat edilmelidir.

Beton dökümü olabildiğince sürekli olmalıdır.Yeni dökülen betonun önceki ile kaynaşması sağlanmalıdır.

Betonun yatay yöndeki hareketi,beton içindeki agreganın ayrışmasını kolaylaştıracağından yatay hareket en aza indirgenmelidir.

Beton doğrudan döküleceği yere veya olabildiğince yakınındaki bir alana boşaltılmalıdır.

Beton kalıpların ortasına ve düşey olarak dökülmelidir.Ayrışma olmaması betonun serbest düşme mesafesi 1.5 m.'den fazla olmamalıdır.Betonun kolon kalıplarına kolon başlarından dökülmesi zorunlu olduğu hallerde,betonun etriye ve kalıp yüzeylerine çarparak ayrışmaması için donatı içine en az 50 cm. giren ve kolon eksenine paralel olarak tutulabilen elastik huniler kullanılmalıdır.

Beton olabildiğince yatay ve düşey kalıp yüzeylerine çarptırılmamalı daha önce dökülmüş beton üzerine dökülmelidir.Eğik yüzeylerde beton dökümüne en alt noktadan başlanmalı,yerleştirme yukarıya doğru sürdürülmelidir.

Ağır trafik etkisi altında kalacak betonlara yüzeysel vibrasyon uygulanmalıdır.

TAZE BETONUN SIKIŞTIRILMASI :

Kalıp içersine boşaltılan taze beton,bünyesinde boşluklar,hava cepleri çakıl birikmeleri,kum akıntıları gibi kusurlar kalmayacak şekilde,homojen ve katı bir kitle haline getirmek için iyice yerleştirilmelidir.Sıkıştırma beton priz almadan bitmiş olmalıdır.Sıkıştırma,beton içine hapsolmuş hava boşluklarının giderilmesi,betonun daha iyi dayanımlara erişebilmesi ve demir donatının beton ile iyice sarılabilmesi için tekniğine uygun yapılması gerekli bir zorunluluktur.

Yerleştirilecek beton işlenebilir,kolay ayrışmayan yani kohezif yapıda olmalıdır.Çünkü segregasyona uğramış betonun istenildiği gibi iyi sıkışması mümkün değildir.Betonu oldukça yüksek mesafeden düşürmek,oluktan geçirmek,yön değiştirmek,bir engelle karşılaştırmak betonun ayrışmasını ( segregasyon ) artırır.

Taze beton vibratör kullanılarak sıkıştırılmalıdır.Vibratör kullanımının uygun olmadığı kesitlerde şiş veya tokmak da ilave sıkıştırma yöntemi olarak kullanılabilir.Vibratör ile sıkıştırma çökme değeri 0-10 cm. olan betonlarda uygundur. Şişleme ve tokmaklama uygulanacak betonların çökme değeri 10-15 cm. olmalıdır.

Günümüzde yüksek frekanslı vibratörler ile çok düşük slamplı betonları bile sıkıştırarak,kompakt bir beton kitlesi elde edilebilmektedir.

Betona vibrasyon sadece sıkıştırma amaçlı uygulanmalı,betonun bir noktadan diğerine taşınması amaçlı olmamalıdır.

Vibratörler hiç bir şekilde havada (boşta) çalıştırılmamalıdır.Havada çalışan vibratör hemen ısınır ve yatakları yanar. Genellikle vibratörler sık arıza verdiklerinden yedek vibratör bulundurulması ihmal edilmemelidir.

1- İç Vibratörler ile sıkıştırma :

Betonun kalıp içine yerleştirilmesi için kullanılır.En çok kullanılan vibratör tipidir.Genellikle normal-yüksek frekanslıdır Vibratör çapı dökülen beton ortamı (donatı,kalıp vs....) ve beton özelliklerine (kıvam,işlenebilirlik,kütle betonu vs....) göre değişik çaplarda olabilir.Vibratör çapına göre taze betonun etkileşim alanı değişir.

Daldırma vibratörler betona dik biçimde hızla daldırılmalı,sıkışmaya dikkat edilerek belirlenen süre sonrası ayrışmaya neden olmayacak hızda çekilmelidir.Vibratörün saniyede yaklaşık 8 cm. hızda hareket ettirilmesi önerilmektedir.

Bu tür vibratörle sıkıştırılan tabakanın kalınlığı 30-70 cm arasında olmalıdır.Optimum tabaka kalınlığı 50 cm. civarındadır.Bir tabak üzerine yeniden taze bir beton tabakası dökülecekse vibratör alt tabaka kalınlığının yaklaşık 1/3'ü kadar bu tabakaya daldırılmalı ve yüzey homojen bir görünüm alana kadar vibrasyon sürdürülmelidir.Vibratör yüzeye dik daldırılmalıdır.Vibratör kalıp yüzeylerine ve donatıya temas ettirilmemelidir.

2- Kalıp Vibratörleri ile Sıkıştırma :

Bu vibratörler kalıbın dışına uygun yerlere monte edilirler.Kalıp üzerine bağlanan vibratörlerin kalıpta ürettiği titreşimle beton sıkıştırılır.

Bu tip vibratörler ince kesitler içeren,daldırma vibratör ile sıkışma sağlanamayacak kadar teçhizat ile dolu betonlarda kullanılırlar.

Kalıba bağlanan vibratörler yarattığı titreşim nedeni ile kalıba zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir.

3- Yüzey Vibratörleri ile Sıkıştırma :

Bu vibratörler titreşen bir mala veya mastar şeklindedirler.Betonu yüzeyden sıkıştırmak için beton mastarlanırken veya perdahlanırken kullanılırlar.20 cm.'ye kadar kalınlıktaki tabakaların sıkıştırılması için uygundur.Yüzey vibratörleri büyük genlikli ve düşük frekanslı olmalıdır.